Zarade

Transkript poziva o zaradi Mednax Inc (MD) za 4. kvartal 2020

Logo kape lutalice sa mehurićem za misli.

Izvor slike: The Motley Fool.

Mednax Inc (NYSE:MD)
Poziv za zarade u četvrtom kvartalu 2020
18. februar 2021, 9:00 ET

Sadržaj:

  • Pripremljene napomene
  • Питања и одговори
  • Pozovite učesnike

Pripremljene napomene:

Operater

Dame i gospodo, hvala vam što ste bili sa strane i dobrodošli na konferencijski poziv MEDNAX o zaradama u četvrtom kvartalu 2020. [Uputstva za operatera] I kao podsetnik, ovaj poziv se snima. Sada bih želeo da predam konferenciju našem domaćinu, gospodinu Čarlsu Linču. Izvolite, gospodine.

Charles W. Lynch - Viši potpredsednik za finansije, strategiju i IRHvala i dobro jutro svima. Hvala što ste se pridružili našem pozivu. Brzo ću pročitati naše izjave o budućnosti, a zatim ću prebaciti poziv na Marka. Određene izjave i informacije tokom ovog konferencijskog poziva mogu se smatrati izjavama koje se odnose na budućnost u smislu Federalnog zakona o reformi sudskih sporova u vezi sa privatnim hartijama od vrednosti iz 1995. Ove izjave koje se odnose na budućnost su zasnovane na pretpostavkama i procenama menadžmenta MEDNAX-a u svetlu njihovih iskustvo i procenu istorijskih trendova, trenutnih uslova, očekivanog budućeg razvoja i drugih faktora za koje smatraju da su odgovarajući. Sve izjave koje se odnose na budućnost date tokom ovog poziva date su od danas, a MEDNAX se ne obavezuje da ažurira ili revidira takve izjave, bilo kao rezultat novih informacija, budućih događaja ili na neki drugi način. Važni faktori koji bi mogli prouzrokovati da se stvarni rezultati, razvoj i poslovne odluke značajno razlikuju od izjava koje se odnose na budućnost opisani su u najnovijem godišnjem izveštaju kompanije na Obrascu 10-K, njenim kvartalnim izveštajima na Obrascu 10-Q i trenutnim izveštajima na Obrascu osam -K, uključujući odeljke pod naslovom Faktori rizika. U današnjim napomenama menadžmenta, razgovaraćemo o finansijskim metrikama koje nisu GAAP. Usklađivanje ovih finansijskih mera koje nisu GAAP sa najuporedivijim GAAP merama može se naći u jutrošnjem saopštenju za štampu, našem godišnjem izveštaju na obrascu 10-K i u odeljku Investitori na našoj veb stranici koja se nalazi na mednax.com. Sa tim ću poziv preusmeriti našem izvršnom direktoru Marku Ordanu.

Mark S. Ordan - Главни извршни директор

Hvala, Čarli, i dobro jutro svima. Takođe mi se pridružuju u današnjem pozivu Marc Richards, naš finansijski direktor; i dr Mak Hinson, predsednik naše medicinske grupe za pedijatris i akušerstvo. Kada sam razgovarao sa vama posle trećeg kvartala, izrazio sam poverenje u našu moć zarade kada prevaziđemo uticaj pandemije COVID-a i da je moguća stopa rada od 270 miliona dolara prilagođene EBITDA. Ovo ostaje moje gledište, o čemu ću uskoro govoriti. U četvrtom tromesečju, dok je stopa rađanja u bolnici smanjena za 3,3%, naš obim NICU-a je opao za nešto više od 6%. U kombinaciji sa padom kombinacije platiša od 200 baznih poena, ovo je bilo izraženije u novembru i decembru i to je dovelo do pada prilagođene EBITDA u četvrtom kvartalu u poređenju sa trećim. I dok nismo dali konkretne smernice za kvartal, na poslednjem pozivu smo sugerisali da bi odgovarajuća osnovna linija bila nešto slično Q3. Naši rezultati u četvrtom tromesečju, naravno, bili su manji od toga na osnovu promene mešavine platiša. Bio je to težak kraj veoma teške godine. Ukratko, januarski rezultati su pokazali poboljšanje i u obimu i u miksu iz godine u godinu u odnosu na četvrti kvartal, a Marc će tamo takođe dati neke detalje. Ali u ovom trenutku sigurno ne ekstrapoliramo taj mesec dana iskustva dalje u '21. I pošto kao i mnoge druge kompanije pogođene COVID-om, ne možemo nikako da nazovemo preokret niti da odredimo gde bismo mogli biti sa tako širokim mogućim rasponom ishoda, u ovom trenutku nećemo davati smernice za 2021. Ali kada razmišljamo o 2021., prvo uzmemo u obzir našu EBITDA za 2019. od 265 miliona dolara, umanjenu za otprilike 40 miliona do 50 miliona dolara koje procenjujemo kao efekat COVID-a i prošlogodišnjeg pada nataliteta.To nas dovodi do osnovne linije. Takođe razmatramo operativnu efikasnost, korporativnu efikasnost, organski i stečeni rast i strategije fokusirane na tržište, od kojih očekujemo da će neke doprineti ove godine, a neke u 22. i kasnije. Mark i ja ćemo danas razgovarati o svemu ovome i o bilo kom od faktora koji me čine optimistom da je naša moć zarade nakon COVID-a zapravo veća nego što je bila ranije. Potpuno verujem da će se naš potpuni fokus na naše usluge za žene i decu isplatiti. Pozicioniramo našu organizaciju da bude efikasna i uspešna i da bude još bolji partner našim pacijentima, našim platišama i zdravstvenim sistemima sa kojima radimo. Dakle, gde smo fokusirani? Iznad svega, pozicioniramo MEDNAX kao vodećeg pružaoca zdravstvene zaštite žena i dece na tržištima na kojima opslužujemo. Da bismo to uradili, a pošto smo već lider u brizi o bebama, deci i majkama kojima je najpotrebnija, činimo sve što možemo da poboljšamo pristup pacijentima. Prvo, uvedena je naša analitika prakse o kojoj sam govorio tokom našeg poslednjeg poziva, što omogućava mnogo bolje razumevanje i nadzor na nivou prakse. Naši alati za planiranje i upravljanje volumenom pacijenata dobro se uklapaju u ovo poboljšano razumevanje. Takođe proširujemo naše usluge telezdravstva kako bismo osigurali da kada vam zatreba MEDNAX, mi ćemo biti tu i da nas ni COVID, san ni sneg neće zaustaviti. Drugo, potrebno je da proširimo spektar usluga koje pružamo. Na svakom od naših tržišta identifikujemo i ispunjavamo potrebe u svim našim osnovnim pedijatrijskim podspecijalitetima radi naših pacijenata i naših bolničkih partnera, bilo da se radi o nabavci novih praksi, rastu vođenom prodajom ili regrutovanju.

Takođe ću vam otkriti MEDNAX-ovu tajnu koju nećemo čuvati. Ponosno trošimo mnogo novca i vremena na nezavisna klinička istraživanja, kliničku obuku i seminare. Ovu oblast, zajedno sa svim našim kliničkim potrebama, vodi dr Kurt Pikert, a njena jedina misija je da podrži naše pridružene lekare i da omogući najbolju moguću negu kroz bolje poznavanje baze podataka. To je ono što naša filijala -- povezani kliničari žele u svojoj praksi. I treće, u skladu sa našom posvećenošću da vodimo u brizi o ženama i deci, sa uzbuđenjem mogu da najavim dodavanje mešavine hitne pedijatrijske i primarne nege u naše osnovne pedijatrijske usluge. Imajući u vidu našu veliku snagu pedijatara i kliničara na našim tržištima, mislimo da je sasvim prirodno da pomažemo porodicama kao grupi koja ide u susret preko beba, dece i majki. Dakle, bilo da se radi o sečenju ili prskanju, imunizaciji ili testovima, konsultacijama za super zgodnu i stručnu primarnu negu, želimo da nam se porodice obrate jer nam veruju i znaju da se mogu osloniti na nas. I trebalo bi jer će znati da ne možemo samo da se nosimo sa svakodnevnim potrebama, ali mi i naši bolnički partneri možemo da se nosimo sa svime što im život baci na put. Zar ne biste želeli da vaši najmiliji imaju koristi od svega što radimo u MEDNAX-u. Danas objavljujemo da da bismo započeli ovaj napor, preuzimamo NightLight Pediatric Urgent Care iz Hjustona, Teksas. Noćno svetlo je malo, ali moćno. Ova manjina i praksa sa osam jedinica u vlasništvu i vodstvu žena biće osnova naših planova za rast na više tržišta u ovom prostoru. Izvršni direktor NightLight-a, Zawadi Bryant i medicinski direktor, Anastasia Gentles, pridružiće se MEDNAX-u kao rukovodioci zaduženi za ovu oblast, koji će direktno odgovarati meni, Meku i dr Džimu Sviftu, našem glavnom direktoru za razvoj. Posebno ću biti uključen, posebno s obzirom na moje iskustvo u nekretninama na više lokacija u zdravstvu i maloprodaji.

A pošto ovo posmatramo kao novu i poboljšanu uslugu za naše partnere u bolnici, Mek, Džim i naši drugi visoki tržišni lideri, radiće zajedno na prilagođavanju onoga što radimo kako bismo najbolje služili našim pacijentima i bolnicama na našim ključnim tržištima. Naravno, primetićete da skačemo od incidenata bez velike prskane akvizicije. Verujemo da je naš postojeći operativni tim na našim glavnim tržištima veličine tako da može da nadgleda naš rast u ovoj oblasti u jasno proširenje našeg jezgra. Osim pristupa pacijentima, radimo na tome da budemo što efikasniji. Takođe bih dodao da su hitna nega, primarna nega, telezdravstvo i širi pristup pacijentima savršeno u vrednosnom pristupu nezi. Više od 40 godina smo odlučni da svakodnevno u svakom pogledu brinemo o pacijentima. Kombinacija napora koju opisujem samo dalje. Podjednako smo fokusirani na efikasnost sa korporativnog stanovišta, jer što efikasnije možemo da vodimo MEDNAX kao preduzeće, to ćemo bolje biti u podršci našim praksama i partnerima. Tako će Marc takođe dati neke detalje o tome gde mislimo da možemo ići u smislu naših korporativnih troškova. Dakle, ovde na početku 2021. pozivam vas da razmotrite našu post COVID kompaniju. Kada kombinujemo naše osnovne prakse, operativna poboljšanja sa strategijama i dodacima rasta koje sam upravo izneo, kao i efikasnosti o kojima će Marc detaljnije objasniti. Ali takođe smatrajte da je sve to povezano sa našim veoma jakim bilansom stanja, gotovinskom pozicijom i novčanim tokom. Ova snažna kombinacija faktora mi daje povećano poverenje u našu moć zarade i priliku da značajno pređem preko 270 miliona dolara prilagođene EBITDA na koju smo referencirali, a da i dalje budem u mogućnosti da razmotrim druge načine korišćenja našeg kapitala prilagođenog akcionarima. Uz to, preusmeriću poziv na Marka Ričardsa da pruži više detalja. Marc?

C. Marc Richards - Izvršni potpredsednik, generalni savetnik i sekretar

Hvala, Mark, i dobro jutro svima. Dodaću neke detalje našim rezultatima u četvrtom tromesečju, a zatim ću govoriti o značajnim vetrovima i vetrovima o kojima smo razmišljali dok gledamo u 2021. Na kraju, dotaknuću se naše finansijske pozicije i kapitala koji nam je na raspolaganju za buduću raspodelu. Okrećući se četvrtini. Na vrhu, naš neto prihod je opao za 42 miliona dolara ili nešto više od 9% u odnosu na prethodnu godinu i za 44 miliona dolara u poređenju sa trećim kvartalom. Istaći ću da smo tokom kvartala zabeležili samo veoma mali iznos prihoda iz fonda za pomoć pružaocima usluga koji je uspostavljen Zakonom o CARES. Isti obim jedinica opao je za 6,6% u odnosu na prethodnu godinu, što je u poređenju sa padom od 4,3% u odnosu na isti period prethodne godine u trećem kvartalu. Dali smo kratku tabelu u našem saopštenju za štampu sa pojedinim detaljima o volumenu, ali puno nekoliko tačaka za boju. Prvo, tokom četvrtog kvartala, pad obima je bio izraženiji u novembru i decembru nego u oktobru, što se za mnoge naše servisne linije poklapa sa porastom slučajeva COVID-a širom zemlje i verovatnim negativnim uticajem koji je imao na pacijente količine i naše kancelarijske usluge, kao i na odabrane pedijatrijske usluge koje pružamo u bolnici. Drugo, naši NICU dani su smanjeni za veći iznos u ukupnom broju radova u bolnicama u kojima pružamo NICU pokrivenost. Ovo odražava skroman pad iz godine u godinu i stope prijema u NICU i prosečne dužine boravka. I treće, u našim ordinacijama, obim pedijatrijske kardiologije bio je najviše pogođen tokom kvartala, dok je obim MFM-a bio samo neznatno manji u poređenju sa prošlom godinom. Što se tiče cena, najznačajniji faktor u četvrtom tromesečju je bila kombinacija platiša, koja je pomerila oko 200 baznih poena ka državnim platišama u poređenju sa prošlom godinom i negativno uticala na našu gornju liniju za otprilike 10 miliona dolara. Na strani troškova, želim da podelim nekoliko misli koje mogu da pokažu i varijabilnost u našoj strukturi troškova i aktivne korake koje smo preduzeli da poboljšamo našu efikasnost.

Prvo, naš nivo prakse, plate, plate i troškovi beneficija smanjeni su za 15,3 miliona dolara ili nešto više od 5% u odnosu na prethodnu godinu. Ovo smanjenje uglavnom odražava varijabilnost u našim strukturama kompenzacija zasnovanim na praksi, prvenstveno troškova bonusa. I drugo, naš G&A trošak je smanjen za 4,5 miliona dolara u odnosu na prethodnu godinu uprkos činjenici da smo napravili oko 5 miliona dolara tranzicionih troškova usluga prvenstveno vezanih za prodaju američke anesteziologije ranije 2020. godine. Nadoknada za te troškove se ogleda u našoj investiciji u drugoj stavci prihoda, tako da postoji minimalan uticaj na našu prilagođenu EBITDA-u, ali oni naduvavaju naše prijavljene troškove G&A. Takođe ću istaći sličnu poentu gledajući naše rezultate na sekvencijalnoj osnovi u poređenju sa trećim kvartalom 2020. Sveukupno, naš prihod je opao za otprilike 44 miliona dolara, dok je prilagođena EBITDA opala za oko 14 miliona dolara. Imajte na umu da su značajna komponenta ovih padova bila sredstva CARES Act koja smo zabeležili u trećem kvartalu, koja su doprinela 14 miliona dolara prihoda i 8 miliona dolara prilagođene EBITDA i koja se nisu ponovila na bilo koji značajan način u četvrtom kvartalu. Sada se okrenemo 2021. Kao što je Mark pomenuo, videli smo izvesno poboljšanje trenda u januaru u odnosu na četvrti kvartal 2020. Naš isti prihod od jedinice opao je za 5% u odnosu na prethodnu godinu, uz smanjenje obima istih jedinica za otprilike 6%, što je malo nadoknađeno neto rastom cena. Imajte na umu da je januar 2021. imao dva službena dana manje nego 2020., što je smanjilo naš isti obim jedinice za nešto više od 2% poena. Pored toga, naš miks obveznika po obimu bio je oko 100 baznih poena nepovoljnih u odnosu na prethodnu godinu u odnosu na 200 baznih poena u četvrtom kvartalu. Dakle, sveukupno, dok je isti prihod od jedinica nastavio da pokazuje pad u januaru, bio je manje značajan od onoga što smo prijavili za četvrti kvartal 2020. Na kraju, naši NICU dani su opali za 3,2% u odnosu na pad od 6,3% na godišnjem nivou u četvrta četvrtina. Gledajući u celini 2021. Mislim da je Mark dao mnogo detalja o vetrovima o kojima razmišljamo, uključujući naše planove organskog rasta, očekivanja M&A i poboljšanja pristupa pacijentima u našim ordinacijama iu telezdravstvu. Želim da tome dodam malo boje na naša očekivanja od G&A.

Kao što ćete videti u našim prijavljenim rezultatima, naš G&A za godinu iznosio je 249 miliona dolara ili 14,4% prihoda. Ovo je donekle iskrivljena cifra jer uključuje otprilike 18 miliona dolara troškova vezanih za PSA koje smo napravili. U 2021. godini očekujemo pad G&A u dolarima u poređenju sa 2020. iako ćemo i dalje imati dodatne troškove TSA. I na osnovu dodatne efikasnosti, verujemo da su nam dostupne. Smatramo da se naš budući G&A profil kreće ispod 13% prihoda. Dakle, smanjenja G&A koja očekujemo da ćemo postići u 2021. predstavljaju ne samo potencijalni vetar u leđa za ovu godinu, već i dodatni potencijalni vetar u leđa nakon 2021. dok se krećemo ka tom budućem stanju, a možda i dalje, na osnovu tempa rasta prihoda u narednih nekoliko godina . U pogledu specifičnih prepreka, naš prilagođeni EBITDA za 2020. uključuje korist od 14 miliona dolara od Zakona o CARES-u koji smo primili. Iako ćemo možda dobiti dodatna sredstva u 2021. godini, ne očekujemo bilo kakve materijalne doprinose prilagođenoj EBITDA ove godine. Drugo, razmišljali smo o skromnom negativnom uticaju na cene na osnovu brojnih ažuriranja tarifa i kodiranja koje je CMS dovršio krajem prošle godine. I na kraju, kao što sam već naglasio, verovatno će postojati određeno vremensko kašnjenje između ukidanja naših TSA sporazuma i naše sposobnosti da smanjimo troškove koje snosimo po tim sporazumima u okviru naše G&A stavke. Kao poslednja stavka za one od vas koji čuvaju modele, želim da istaknem sezonskost naših operativnih rezultata, posebno imajući u vidu neobičnu prirodu prošlogodišnjeg uticaja pandemije, ali i sa naglaskom na kvartalne rezultate kontinuiranog poslovanja za 2020. koje smo dali poslednje пасти. Prvo, kao što većina vas zna, MEDNAX obično ima relativno nizak doprinos ukupnoj godini prilagođenoj EBITDA u prvom kvartalu zbog ponovnog pokretanja poreza na zarade, 401 hiljada doprinosa i drugih faktora. Pored toga, pošto prošlogodišnji prvi kvartal odražava samo delimičan uticaj COVID-a, očekujemo da će prilagođena EBITDA za prvi kvartal 2021. biti niža od naše prilagođene EBITDA za prvi kvartal 2020. godine, koja je iznosila 33,1 milion dolara. Na kraju, dotaknuću se našeg finansijskog položaja i profila novčanih tokova.

Ovo bi trebalo da bude daleko jednostavnije sada kada su sve značajne transakcijske aktivnosti u 2020. iza nas. Na strani bilansa stanja, završili smo prodaju MEDNAX Radiology Solutions u decembru za otprilike 865 miliona dolara neto prihoda. Početkom januara ove godine, otkupili smo naših novčanica od 750 miliona dolara od 5,25% za 764 miliona dolara u gotovini. Na osnovu naše gotovine na raspolaganju krajem decembra i tog otkupa, krajem januara, imali smo 1 milijardu dolara duga, što predstavlja naše zapise iz 2027. i približno 370 miliona dolara u gotovini, za neto dug od nešto više od 600 miliona dolara. A naš trošak za dalje kamate bi trebalo da bude približno 16 miliona dolara po kvartalu, pod pretpostavkom da nema materijalnih pozajmica za naš revolver. Što se tiče toka gotovine, naše istorijsko iskustvo je da pretvaramo negde u rasponu od 60% do 2/3 našeg prilagođenog EBITDA u GAAP operativni novčani tok. A naši godišnji periodični kapitalni rashodi bi ove godine trebalo da budu ispod 25 miliona dolara. Ovaj očekivani slobodni novčani tok u 2021. godini, u kombinaciji sa našom postojećom gotovinom i kapacitetom za zaduživanje pod revolverom, pruža nam značajan raspoloživi kapital za planirane i nepredviđene akvizicije, kao i za bilo koju upotrebu prilagođenu akcionarima koju možemo razmotriti u budućnosti. Uz to, sada ću vratiti poziv Marku.

Mark S. Ordan - Главни извршни директор

Hvala, Marc. Mislim da smo sada spremni da odgovorimo na sva pitanja.

Питања и одговори:

Operater

[Uputstva za operatera] Idemo ovde do linije A.J. Pirinač sa Credit Suisse. Изволите.

Robert Don Moon - Credit Suisse - analitičar

Hej momci. Hvala što ste odgovorili na moje pitanje. Ovo je Rob Mun za A.J. Пиринач. Valjda samo za početak, što se tiče nataliteta i onda, pretpostavljam, prekid veze sa nižim danima NICU. Da li vidite bilo kakav uticaj u vašem umu možda oklevanja na početku pandemije da ljudi u tom trenutku prošire svoje porodice? Ili vidite neku vrstu izbegavanja bolnica, s obzirom na uticaj pandemije i vrstu zabrinutosti oko bezbednosti u tim oblastima? Šta vidite u smislu kako možete objasniti neke od ovih trendova?

Mark S. Ordan - Главни извршни директор

Pa, to je Mark. Rob, ja ću početi i onda Mek može da popuni iz svoje perspektive. Trudimo se, kao i svaka kompanija koja je pogođena COVID-om, da shvatimo koliko se toga može pripisati čemu. I tako anegdotski, svi razmišljamo o faktorima koje ste uzeli u obzir i pitamo se koliko je toga u igri i koliko ljudi čeka na vakcinu pre nego što će nastaviti - sa svojim porodičnim planom. Tako da je teško kvantifikovati. Zato smo bili oprezni da kažemo da se 2021. godine dogodilo čitava gomila stvari, uključujući pad nataliteta, ne možemo da prognoziramo kuda to ide. To svakako nije strašni pad koji su mnogi ljudi očekivali u poslednjoj polovini prošle godine, da su ljudi pričali o dvocifrenom padu. I nemamo nikakve dokaze koji bi pokazali zašto bi dani NICU-a bili drugačiji od -- sa stopom nataliteta jer ima toliko unakrsnih struja tokom pandemije. Rekavši to, Mek je neonatolog po poreklu i ostaje u veoma bliskom kontaktu sa našim NICU i našim bolničkim partnerima. Dakle, Mek, ako imaš još nešto da dodaš?

Roger M. Hinson - Predsednik medicinske grupe pedijatrisa i akušera

Da, samo par stvari. Jedno sigurno nije promena sa naše strane. Ako vam je potreban prijem u NICU, ti standardi se uopšte nisu promenili. I drugo, na pitanje o bolničkim partnerima i oklevanju sa bolnicama, zaista minimalno preusmeravanje kreveta NICU-a kao odgovor na COVID na jesen. Toga je bilo mnogo više, za šta se ispostavilo da nije potrebno na proleće, bolnice nisu reagovale slično preusmeravanjem kreveta intenzivne nege na potencijalne krevete za odrasle u drugom i trećem delu talasa.

Robert Don Moon - Credit Suisse - analitičar

Сјајно. Хвала момци. Valjda još samo jedan. Iznenađujući zakon o naplati krajem 2020. koji je usvojen, koji je rizik od uticaja na vaša potraživanja, a zatim i na vaše buduće pregovore sa platišama? Kako da razmišljamo o tome i o tome kakva je veličina?

Mark S. Ordan - Главни извршни директор

Pa, vidi, veoma smo svesni toga. Uglavnom radimo u mreži. Ne mislimo da će iznenadni obračun biti glavni faktor za nas. Podržavamo napore da se izbegne iznenadna naplata. Mislimo da je tako bolje za sve, tako da to ne smatramo velikim problemom za nas. I opet, zadovoljni smo našim odnosima sa našim operaterima, tako da se osećamo dobro u vezi sa tim.

Robert Don Moon - Credit Suisse - analitičar

A onda možda kad bih mogao da se ušunjam još jednom. Komercijalni miks je opao u četvrtom kvartalu. Da li očekujete da je ovo delimično zbog kompa? Ili je ovo više povezano sa visokom stopom nezaposlenosti? Ili mislite da ovo ima veze sa radničkim porodicama koje možda odlažu rađanje na ranom početku pandemije, i zato tamo ne dobijate toliko komercijalne mešavine? Zato što su neki od zaposlenih doneli te odluke?

Mark S. Ordan - Главни извршни директор

To je dobro pitanje za razmišljanje. Mislim da je verovatno - mislimo da nagađamo - svačija pretpostavka je dobra, da je više drugi izbor da zbog visoke stope nezaposlenosti ljudi nisu na zdravstvenom planu na nivou na kojem su bili ranije, pa su ponovo se okreću državnim ili privatnim plaćama. Ali ne možemo biti sigurni. Ovo je bio fenomen četvrte četvrtine koji nismo videli početkom četvrte četvrtine. Počelo je da se pogoršava tokom četvrte četvrtine. I kao što smo i Marc i ja spomenuli, u januaru je došlo do izvesnog olakšanja. Dakle, ne znamo da li ovde postoji trend ili ne. Ali pretpostavili bismo da je to zbog manjeg broja ljudi koji su u zdravstvenim planovima.

Robert Don Moon - Credit Suisse - analitičar

Сјајно. Hvala vam momci, zaista cenimo vreme.

Operater

A sledeće, idemo kod Ralfa Giacobbea sa Citijem. Изволите.

Ralph Jacob - Citigroup Inc. -- Analitičar

Hvala, dobro jutro. Razumem nesigurnost COVID-a, ali vaš komentar o smanjenju EBITDA u prvom kvartalu u odnosu na prethodnu godinu u odnosu na 33 miliona dolara prijavljenih prošle godine. I pretpostavljam da premostim normalizovanu stopu od 270 miliona dolara, čak i odobrenu u normalizovanom okruženju, mislim da mi je i dalje teško da premostim. Samo se nadam da možete dati više udela, više detalja o tome kako to premostite i da je vaša uverenja oko tih 270 miliona dolara plus normalizovana?

Mark S. Ordan - Главни извршни директор

Naravno. Proveli smo oko 1.100 sati na ovu temu pripremajući se za današnji dan i vodeći posao. Dakle, dozvolite mi da napravim nekoliko zapažanja. Prvo, prvi kvartal 2020. bio je kvartal pre COVID-a, i to je bio relativno snažan kvartal. Ako brzo pređete na prvi kvartal 2021. godine, a mi smo još uvek usred pandemije. Tako da je teško ići od prvog kvartala prošle godine do prvog kvartala ove godine, teško je napraviti poređenje. Ne predviđamo - mi vas vodimo gde mislimo da će prva četvrtina izaći jer jednostavno ne znamo. Što se tiče 270 miliona dolara, u svojim komentarima sam se osvrnuo na ono što smo uradili 2019. Dakle, ako smo napravili 265 miliona dolara EBITDA u 2019. i pogledate gde smo danas, trebalo bi - ako uklonite efekte COVID-a, što vas dovodi do osnovne linije. Sada smo u nekom trenutku optimistični i veoma se nadamo da će se COVID naći u retrovizoru. U tom trenutku ne vidimo razlog da ne budemo na nivou iz 2019. ili dalje. Bićemo potpuno fokusirana kompanija samo na naše poslove za žene i decu. Bićemo mršavija kompanija. Sve naše vreme upravljanja trošimo na vođenje našeg osnovnog poslovanja, što nije bio slučaj sa kompanijom u 2019. Pored toga, govorio sam o nekoliko inicijativa koje imamo, od kojih će mnoge uticati na naše poslovanje i naši rezultati u 2021. Tako da svakako, posle COVID-a, mislimo da bi trebalo lako da budemo na -- ne treba da kažemo lako jer ništa u životu nije lako, ali svakako treba da budemo na tom nivou od 270 miliona dolara, ali takođe kažemo zbog stvari o kojima smo razgovarali na pozivu da bi trebalo da budemo u stanju da značajno prerastemo to.

Iz svog iskustva bih rekao da nikada nisam bio u situaciji da uzmete jake osnove i udate se za njih sa potpuno posvećenim fokusom, a da ne dobijete bolje rezultate. Ako samo istaknem jednu, a to je upravljanje kompanijom bez analitike, bez razumevanja šta se zaista dešava na nivou prakse, iz meseca u mesec ili iz nedelje u nedelju, užasno je teško upravljati kompanijom. U vašim mislima, mislim na bilo koju kompaniju kojom se zaista dobro upravlja, i oni znaju šta se dešava u kompaniji iz dana u dan. Ali sada radimo, ali ranije nismo. Dakle, samo zbog sposobnosti da efikasnije upravlja kompanijom, Mek ima sjajan operativni tim koji sada više ne zaostaje. I to je samo -- ali je -- za mene, kao operatera, to je veoma moćan primer šta možete da uradite, a kompanija jednostavno nije bila u stanju da uradi ranije. Mek to može da komentariše, ali dodatak telezdravstva nije samo da zvuči dobro i da zvuči aktuelno. Ideja je da se ljudima omogući veći pristup MEDNAX-u. Dakle, kada neko pozove na sastanak, imamo još jednu strelu u našem tobolcu. I zamolio bih Meka da priča o tome jer je za nas to pokretač efikasnosti i pokretač rezultata.

Roger M. Hinson - Predsednik medicinske grupe pedijatrisa i akušera

Da, rado ću to komentarisati. Mislim na nekoliko frontova. Dakle, prvo, to je aspekt efikasnosti jer su naši stručnjaci resursi - ograničeni resursi. Imamo visoko specijalizovane lekare, ograničen je broj njih. A naša sposobnost da ih stavimo ispred pacijenata i obrnuto pacijentima ispred njih je poboljšana time što smo u mogućnosti da to uradimo virtuelno. I svakako, videli smo da smo tokom početnih faza COVID-a, kako smo ustali na telezdravstvu, značajno povećali naše posete telezdravstvu tokom 2019. I ta stopa poseta telezdravstvu je nastavila da bude u skladu čak i sa porastom i opadanjem i usponima i padovima COVID-a. Tako da smo nastavili da to radimo. I mislim da je deo posla koji je pred nama da nastavimo sa razvojem skalabilnog modela kako bismo to poboljšali. Zato što je važno sa dva aspekta. Jedan je da pacijenti drugačije razmišljaju o tome kako pristupaju nezi. A ako nismo u mogućnosti da ponudimo pacijentima virtuelno iskustvo kada je to prikladno i ono što traže, oni će ići kod provajdera koji to rade. Ali drugo, i u pedijatrijskim podacima, oni su zaista -- ubedljivi podaci koji pokazuju da kada imate telezdravstvenu vezu, posebno u vašim udaljenim oblastima, povećavate svoje preporuke svojim lekarima i svojim bolničkim partnerima. I to nam omogućava -- telezdravlje, ovo poboljšano telezdravlje nije samo reaktivno na pacijente koje bismo inače videli, već nam omogućava da proširimo naše geografske granice daleko iznad onoga što smo bili u mogućnosti da uradimo kod normalnih pacijenata koji bi dođi da se vidimo u našem planu.

Ralph Jacob - Citigroup Inc. -- Analitičar

Добро. To je od pomoći. I pretpostavljam da je to samo moj brzi nastavak. Govorili ste o vrsti od 33 miliona dolara kao robusnom broju iz prvog kvartala 2020, ali niste imali uticaja COVID-a u tome. Pretpostavljam da kada pogledam u prošlost, vi generišete negde oko visokih tinejdžera do 20% zarade obično u prvom kvartalu. Da li postoji nešto drugačije u budućnosti u smislu sezonskosti neke vrste samo poslovne linije u kojoj se sada nalazite za razliku od istorijski koje treba da razmotrimo? Jer opet, premošćavanje na tih 270 miliona dolara bi značilo smanjenje od tih 33%, mislim, to bi predstavljalo samo oko 12% ukupne godišnje zarade. Ima li pomoći da se uzme u obzir ta sezonalnost? Хвала.

Charles W. Lynch - Viši potpredsednik za finansije, strategiju i IR

Да. Ralph, Charlie je. Prvo, ne mislim da smo danas u poziciji da pokušavamo da premostimo od prvog kvartala ove godine do onoga što vidimo kao osnovnu moć zarade tog broja od 270 miliona dolara. I zato pokušavamo da vam, iako ne pružamo smernice, damo neke osnovne misli o tome kako gledamo na osnovnu moć zarade, dok još uvek nanosimo neke procene uticaja pandemije COVID-a na naše poslovanje prošle godine i danas . Dakle, možda postoje dva mosta na koja biste pomislili. Što se tiče sezonskog karaktera, verovatno ćemo to donekle preispitati, Ralfe. I dalje postoji. samo iz normalnih praktičnih razloga različitih troškova ponovo počinje za nas u prvom kvartalu godine. Ali u odnosu na bazu prihoda koja ima veličinu od one koja je bila pre povlačenja u anesteziju i radiologiju, ponovo ćemo to razmotriti i videti da li to ostaje odgovarajući pogled u normalizovanom okruženju doprinosa u prvom kvartalu za celu godinu. Ali želeli smo da istaknemo tačku koja se odnosi na prvi kvartal 2020. godine, gde tražimo i uveravamo se da svi budu na odgovarajući način usredsređeni na prvu polovinu prošle godine u okviru svojih modela koji se odnose isključivo na nastavak poslovanja za naše poslovanje i ne uključujući radiologiju i sl.

Mark S. Ordan - Главни извршни директор

Ali konkretno, nemamo drugačiju sezonsku prognozu nego u prošlosti. Kao što je Čarli rekao, pogledaćemo to. Ali upravo sada, tu'

Ralph Jacob - Citigroup Inc. -- Analitičar

У реду. Hvala. Nema razloga da očekujemo drugačiji obrazac.

Mark S. Ordan - Главни извршни директор

Хвала вам.

Operater

Zatim ćemo preći na Kevina Fischbecka sa Bank of America. Изволите.

Kevin Mark Fišbek - Bank of America Securities -- analitičar

Сјајно. Хвала. Želeo sam da se malo više pozabavim ovim početnim uputstvima koje ste dali. Dakle, pretpostavljam da kažete 265 minus 45 do 220 kao svoju vrstu normalizovane baze o kojoj biste odatle krenuli da razmislite -- dali ste 2019. kao broj, ali očigledno ste radili na korporativnim inicijativama da uzimanje troškova itd. od 2019. Ne znam da li ste nekako rekli da je to urađeno, a to je nekako u toj analizi? Ili uzmite ono što ste već uradili i stavite to na to, a zatim gradite odatle sa onim što ćete raditi u perspektivi? Nije mi bilo jasno kako tačno da razmišljam o tome šta je unutra i šta je u toj bazi.

Mark S. Ordan - Главни извршни директор

Ne, Ken, potpuno razumem. Dakle, dozvolite mi samo - to je ono gde uzimam malo. 2020. je bila toliko izazovna godina, toliko različitih stvari se desilo pored pandemije da nam je teško da povežemo 2020. sa 2021. i kažemo da je to jasan put. Bilo je previše velikih događaja, očigledno, kojima je dominirala pandemija, ali drugih korporativnih događaja, očigledno, tranzicionih događaja i troškova zajedno sa tim, da bismo rekli da je teško reći kako 2020. vodi do 2021. godine?. Dakle, mi ne dajemo smernice ili čak neformalne smernice. Samo pokušavamo da vam pomognemo da razumete kako razmišljamo o tome. I tako se osvrnemo na prošlu godinu kada nije bilo tog tunela, a to je 2019. I onda bismo rekli, OK, koje su stvari koje smo promenili '20 i koje menjamo '21 u kako funkcionišemo da bismo bili uvereni da bi posle pandemije trebalo da budemo bar na tom nivou od 270 miliona dolara. Dakle, osim ako se natalitet - natalitet ne smanji ili nešto drugo, ili se nešto drugo dogodi ili se COVID ne sjedne na nas kao oluja nad Srednjim zapadom, mislimo da bismo u nekom trenutku svakako trebali biti na tom nivou. Kada smo o tome govorili u našem pozivu za treću četvrtinu, rekli smo upravo to. Kada COVID, kada se efekti COVID-a podignu i bez naglog pada nataliteta, trebalo bi da budemo na tom nivou. Naše razmišljanje se nije promenilo. Jedina razlika je sada što se COVID za sve nas zadržava duže nego što smo se nadali. Tako da se nadamo vakcini. Nadamo se da će u julu svi biti vakcinisani. Nadamo se da će se ljudi oporaviti. Ali mi to ne možemo nazvati drugačije nego vi ili bilo ko drugi. Dakle, opet, ovo nije uputstvo. Samo pokušavamo da vam damo prozor u to kako razmišljamo i zašto imamo toliko uverenja da bi način na koji danas vodimo posao, pored onoga što je urađeno u 2019. godini, trebalo da dovede do rezultata koje opisujemo.

Kevin Mark Fišbek - Bank of America Securities -- analitičar

Добро. To je to, imalo bi... Da. Pretpostavljam da opet kažete da, ako se COVID normalizuje sledeće godine, 270 miliona dolara bi bio razuman cilj za sledeću godinu, sve ostalo jednako, samo što vas zaista COVID-a sprečava da dostignete tu stvar. Ili mi nije bilo jasno, nekako ste pričali o 0,13 dolara koje plaćate je kao višegodišnji cilj, izgleda. Ali vraćanje na snagu zarade od 270 miliona dolara nije u vašem višegodišnjem cilju, osim ako vas COVID ili neki poremećaj ne popravi...

Mark S. Ordan - Главни извршни директор

Тако је. Ono što sam rekao je da 270 miliona dolara nije višegodišnji cilj. To je post COVID meta. Ono što sam rekao je, pored toga, mislimo da bismo mogli biti značajno iznad toga jer se plodovi mnogih stvari o kojima pričamo zaista ispoljavaju. Spomenuo sam naš prelazak u hitnu i primarnu negu, to nije nešto što će nas uticati. Naš krajnji rezultat odmah rezultira. Tako da mislimo da je to među mnogim stvarima, telezdravlje i druge stvari, koje smo iskoristili tokom vremena da nas proguraju daleko iznad broja od 270 miliona dolara.

Kevin Mark Fišbek - Bank of America Securities -- analitičar

Добро. I onda je to malo zbunjujuće sa stvarima kao što je TSA, itd. Hoćete li dati svoj cilj od 13% G&A kao veliki – zvuči kao da bi moglo potrajati nekoliko godina da se tamo postigne. Kako se to može porediti sa nekakvim G&A brojem jabuke za jabuke 2019?

koliko vredi roblox akcija

C. Marc Richards - Izvršni potpredsednik, generalni savetnik i sekretar

Hej Kevine, ovde Marc Richards. Ako pogledate, nazovite to, naš P&L za 2019, bili smo na oko 244 miliona dolara u G&A. I gledajući gde smo sada u 2020. sa 248 miliona dolara. Ali još jednom, to uključuje, nazovite to, 18 miliona dolara troškova vezanih za usluge tranzicije koji se nalaze na drugoj stavci, to je računovodstvo. Dakle, što se tiče 2019. godine, očekujemo, što je bilo više u rasponu od 14 i više procenata. Očekujemo da će 2021. biti ispod 13 godina, znajući da vreme kada pređemo naše pozadinske usluge na anesteziologiju, i dva, na radiologiju, još uvek obavljamo usluge tamo koje se na raskrsnici tog prekida troškova vezanih za te usluge, trebalo bi da budemo ispod 13% G&A.

Kevin Mark Fišbek - Bank of America Securities -- analitičar

Добро. To je od pomoći. Poslednje pitanje. Samo želim da se nadovežem na to ranije. Da, to je definitivno od pomoći. Pretpostavljam da je poslednje pitanje ovde. Ranije pitanje o iznenadnom naplati. Zvuči kao da vas to ne brine. Pretpostavljam da je NICU bila jedna od kategorija koje su bile istaknute u predlogu zakona. I stoga, izgleda kao oblast za koju je Kongres mislio da se može ostvariti ušteda. Mislim, očigledno, vi momci imate najveći tržišni udeo u NICU. Dakle, pretpostavljam da samo pokušavam da ujednačim to, ne znam da li postoji boja koju možete dati o tome gde mislite da su vaše stope u odnosu na tržišni prosek, pa zato ne mislite da postoji problem? Ili bilo koju drugu boju koju možete da navedete zašto ne bi bilo pritiska na stope ubuduće?

Mark S. Ordan - Главни извршни директор

Ne mogu da kažem zašto je to tako sročeno u zakonu. Svakako bih rekao da biste mogli reći da ako postoji iznenađujući račun u svetu NICU-a, to bi moglo imati pravi efekat na pacijenta. Tako da mogu da razumem, nazivam to područjem gde bi ljudi bili osetljivi. Ali ja samo potvrđujem ono što sam rekao ranije, pošto mi u velikoj većini funkcionišemo kao mreža, ne vidimo to kao veliki problem. Mi se uopšte ne protivimo zakonu.

Kevin Mark Fišbek - Bank of America Securities -- analitičar

Добро. Dakle, ne vidite svoju -- prosečnu stopu mreže za nekoga ko pruža?

Mark S. Ordan - Главни извршни директор

Malo si isekao. Понови.

Kevin Mark Fišbek - Bank of America Securities -- analitičar

Ali ne vidite da su vaše mrežne stope dramatično veće od proseka u mrežnim stopama, pa stoga nema mnogo rizika?

Mark S. Ordan - Главни извршни директор

Mi imamo, rekao bih da imamo veoma dobre odnose sa našim platišama i naše stope su veoma dogovorene. pa mi

Kevin Mark Fišbek - Bank of America Securities -- analitičar

Добро. U redu, hvala. na mreži. Dakle, to ograničava izloženost računu iznenađenja.

Operater

A sledeće, idemo na liniju Pito Chickering sa Deutsche Bank. Изволите.

Filip Čikering - Analitičar Dojče banke

Naravno. Za nastavak Robovog pitanja o opštim trendovima. U teoriji, ako postoji neka vrsta COVID beba propasti, ne bismo počeli da vidimo nijedan od tih trendova do realno sredine decembra, nekako januara i februara. Dali ste nam komentar u scenariju o smanjenju obima za 6% u januaru. Da li nam možete dati priliku da nam konkretno kažete kako su NICU volumeni bili u decembru, januaru i kako to izgleda u februaru? I pošto ste pominjali bolje sisteme koje sada imate, dok gledate na svoj kanal za trendove rađanja, barem u bliskoj budućnosti, kako mislite da se ovi trendovi nastavljaju?

Charles W. Lynch - Viši potpredsednik za finansije, strategiju i IR

Zdravo Pito, Charlie je. Mogu vam dati par tačaka o tomovima NICU. Mislim da je Mark ovo možda pomenuo u pozivu. Za mesec januar, naši NICU dani su pali u rasponu od oko 3% tako da je to u poređenju sa -- nešto više od 6% za decembarski kvartal. A u okviru decembarskog kvartala ovi trendovi su bili nešto lošiji sredinom kasnog dela kvartala. Dakle, u pogledu vremena, mesec januar je pokazao izvesno poboljšanje trenda u odnosu na ono što smo doživeli krajem 2020.

Filip Čikering - Analitičar Dojče banke

Добро. A onda da nastavim sa Ralfovim pitanjem iz drugog ugla. Možete li nam samo pomoći da nekako kvantifikujemo neke od ovih davanja i uzimanja dok premošćujemo četvrti kvartal u prvi kvartal? Opet, ne tražim od vas da premostite prvi kvartal na celu godinu. Ali normalno, gledate na MEDNAX istorijski, narudžba je oko 80% EBITDA u četvrtom kvartalu. Implicitni uticaj je oko 55%. Dakle, treba li razmišljati o sezonalnosti, 20% zatim COVID-u, preostalih 25% uticaja?

Mark S. Ordan - Главни извршни директор

Тешко је. Razlog koji nismo dali, jedan od razloga zašto nismo dali uputstva. I rekao sam da otprilike procenjujemo razliku zbog COVID-a i nataliteta su to dve stvari koje ne možemo, jednostavno ne možemo da predvidimo trenutno. Dakle, nisam rekao da je delta bila zbog COVID-a. Govorio sam o kombinaciji COVID-a i nataliteta. Tako da je ove godine veoma teško obezbediti most koji tražite, a mi bismo voleli da vam obezbedimo. Voleli bismo da to znamo. To je samo teško poređenje. Naše iskušenje, koje smo videli da rade druge kompanije, bilo je da zaista ništa ne kažemo o 21. i da kažemo da to ne možemo nazvati, da ima previše varijabli. Zato smo fokusirani na ono što možemo da uradimo nakon COVID-a. Kad god je post COVID, tako da ne mogu da pružim dodatne detalje, voleo bih da možemo.

C. Marc Richards - Izvršni potpredsednik, generalni savetnik i sekretar

Jedina stvar koju bih dodao je da ako pogledate tempo EBITDA trenda u 2020. za naše kontinuirane operacije, tih 33 miliona dolara u prvom kvartalu predstavlja oko 15% prilagođene EBITDA za celu godinu. I imajte na umu, takođe, da je prvi kvartal imao prilično ograničen uticaj na naše poslovanje od pandemije COVID-a, koja se zaista dogodila krajem marta. Dakle, možda je to dobra referentna tačka i za vas da razmislite. I mislim da se vraćam na ranije pitanje, u odnosu na to kako ste vi mogli gledati na doprinos iz Q1 celoj godini u prošlosti.

Filip Čikering - Analitičar Dojče banke

Добро. Postaviću još jednu vrstu pitanja za brzo praćenje. Koliko ste Zakona o CARES prepoznali u četvrtom kvartalu?

C. Marc Richards - Izvršni potpredsednik, generalni savetnik i sekretar

Bilo je manje od 2 miliona dolara.

Filip Čikering - Analitičar Dojče banke

Dakle, ako pretpostavite da je to samo 2 miliona dolara da biste to olakšali, vaša EBITDA u četvrtom kvartalu je bila 13,5% ili manja za 1% u odnosu na prethodnu godinu, a prihodi u istoj radnji prilagođeni CARES Actu pali su za 9,5%. Dakle, to je zaista dobra kontrola troškova koju ste uradili. Možete li nas samo osvežiti da razmišljamo o praksi i platama, šta je promenljivo u odnosu na fiksno? Baš kao što pomažete u razmišljanju o makro okruženju u 2021. godini, samo da bismo znali kako da modeliramo da li postoji volatilnost unutar stvari koje ne možete kontrolisati u oba trenda, koliko će toga proći kroz promenljivu u odnosu na fiksnu?

C. Marc Richards - Izvršni potpredsednik, generalni savetnik i sekretar

Mislim da smo dali nekoliko korisnih poena. I imajte na umu da je Mark koji se pominje na manje od 2 miliona dolara na vrhu, tako da bi svaki doprinos EBITDA-i bio znatno manji od onog u četvrtom kvartalu. Ali smo referencirali gledajući u odnosu na prethodnu godinu, ukupan pad prihoda u rasponu od 40 miliona dolara je nivo prakse, SWB padovi sredinom tinejdžerskih godina, naš G&A je opao na srednjim jednocifrenim milionima, uključujući teret u okviru G&A od naše TSA troškove. Tako da mislim da to daje izvestan osećaj i za varijabilnost u strukturi kompa na nivou prakse, kao i za stavke akcije u okviru naših korporativnih i nekliničkih troškova na koje je to uticalo. Tako da smo mislili da postoji značajan iznos fleksibilnosti troškova koji treba ceniti u kvartalu.

Filip Čikering - Analitičar Dojče banke

Odlično, hvala puno. A sledeće možemo da idemo na liniju Rajana Danijelsa sa Rajanom. Изволите.

Nicholas Charles Spiekhout - William Blair & Company -- analitičar

Hej momci. Ovo je Nick Spiekhout umesto Ryana. Pretpostavljam da samo počnem, govorili ste o vrsti vaše geografske diversifikacije poslovanja. Pitao sam se kako se ovi padovi obima na neki način potresaju u različitim oblastima. Da li je bilo velikih koncentracija klijenata u određenim područjima ili posebno zdravim područjima? Ili pretpostavljam da možete samo dati malo boje na tom prednjem delu?

Mark S. Ordan - Главни извршни директор

Pa, bilo je slabo u različito vreme tokom godine, videli smo drugačiji efekat, što je kao ono što se desilo u zemlji. Videli smo u različitim vremenima kada je COVID teško pogodio u nekim oblastima ili je u nekim oblastima uveo više ograničenja nego što je bilo teže. Nismo mogli da utvrdimo korelaciju. Tako da bih rekao, baš kao i druga preduzeća, kada su ljudi na lokalnom nivou upozorili da je stopa pozitivnosti visoka, to je uticalo na ponašanje. Ne možemo je, nažalost, tačno vezati. Dakle, ali ne, nije slučaj da je 2020. jedan deo zemlje zaostajao, a drugi ne. To se kretalo tokom godine.

Nicholas Charles Spiekhout - William Blair & Company -- analitičar

Ухватио сам те. Dakle, nema stvarnog trenda koji bi se na neki način prozivao u Q4 u tom frontu.

Mark S. Ordan - Главни извршни директор

Да. To je razlog zašto niko ne želi pandemiju, zar ne? Ima ogroman efekat i nepoznat efekat.

Nicholas Charles Spiekhout - William Blair & Company -- analitičar

Dakle, da, apsolutno. Da, to je fer. Хвала. I onda pretpostavljam, samo malo praćenje smena. Govorili ste o tome kako bi naš obnovljeni fokus na zdravlje žena mogao da otvori neki potencijal za možda ubrzani rast u budućnosti. Očigledno je da je trenutno veoma neuredno zbog COVID-a i samo promene poslovanja, ali se pitate da li je bilo ranih uspeha na tom frontu ili stvari koje ste uradili a koje bi vas navele da verujete da će se to dogoditi u budućnosti?

Mark S. Ordan - Главни извршни директор

Да. Zapravo sam oduševljen što pričam o tome. Imamo veoma posvećen tim za prodaju i razvoj koji je direktno izveštavao dr Džima Svifta i mene. I vidimo veliko interesovanje za deo ordinacija koje bi želele da budu deo MEDNAX-a, i vidimo veliko interesovanje za bolnice koje bi želele da im budemo partneri. I mislimo da kada ordinacije vide i bolnice vide da je sva naša energija u tome da budemo bolji partner i da budemo njihova služba podrške za naše pridružene ordinacije. Da nas to čini sve privlačnijim. Dakle, u ovakvom trenutku uopšte ne skidamo nogu sa gasa jer mi i mislim da svi znamo da će jednog dana COVID biti iza nas, tako da želimo da budemo što jači kada je to moguće desi. Tako da smo veoma optimistični. Verujemo da će posle COVID-a ovo biti veoma jaka kompanija na koju se fokusiramo na sve prave stvari. Nisam za pokazivanje govorio o našem istraživanju jer znamo da ako neko razmišlja o pridruživanju MEDNAX-u ili bolnica želi nas ili platilac želi da zna da smo najbolji u klasi, mi mislimo da postoje sastojci koji su strašno važno. Dakle, iako smanjujemo naše G&A i zaista pazimo na troškove, to ne radimo u oblastima koje zaista podržavaju našu srž. I smatramo da je istraživanje i nezavisno istraživanje veoma važna stvar koju radimo. A rukovodioci naših kliničkih operacija igraju veoma veliku ulogu u tome kako vodimo ovaj posao. Tako da nam sve to daje mnogo optimizma. Mrzimo činjenicu da moramo i dalje žuriti i čekati zbog pandemije. Ali koliko znamo, to je to.

Nicholas Charles Spiekhout - William Blair & Company -- analitičar

Сјајно. Хвала момци. Cenim moje pitanje.

Operater

Zatim ćemo preći na liniju Whit Mayo-a sa UBS-om. Izvolite gospodine.

Benjamin Whitman Mayo - UBS investiciona banka -- analitičar

Хвала. Hteo sam samo da se vratim na pogoršanje miksa platiša u četvrtom kvartalu. Da li se sve ovo objašnjava manjim komercijalnim obimom? Ili je došlo do neke promene stope, neke promene u rasporedu naknada, bilo kakve promene u stopama naplate? Samo pokušavam da budem siguran da u potpunosti razumem šta se dešavalo tokom ovog kvartala?

Mark S. Ordan - Главни извршни директор

To je bivši. To je samo veći procenat državnih i privatnih plata u odnosu na ono što tradicionalno vidimo. Dakle, nije bilo drugog faktora. I opet, kako sam odgovorio na prvo pitanje, možemo samo da pretpostavimo da je to zato što ljudi više nisu bili pod zdravstvenim planovima. I uzgred, pretpostavljamo da će, kako se posledice COVID-a povlače i ljudi vraćaju u normalu, doći do nekog zaostajanja i kada se vrate na zdravstvene planove. Dakle, to jednostavno nije nešto što možemo da projektujemo. To je samo nešto što mislimo da je logična pretpostavka da ako vam ponestane, odete u prodavnicu da potrošite novac, to ne znači da ste se vratili na zdravstvene planove vaše kompanije istog dana. Ali ne, nije bilo druge promene stope. Ništa drugo se nije dogodilo. To je jednostavno bila mešavina platiša u smeni. A koliko to vredi, jer poznajemo mnogo ljudi u zdravstvenom poslu, smanjenje mešavine platiša za koje smo smatrali da je ispravan do osnovne tačke šta i drugi ljudi doživljavaju.

Benjamin Whitman Mayo - UBS investiciona banka -- analitičar

Добро. Čini se da je to malo nedosledno sa onim što čujemo od nekih provajdera koje pokrivamo. Ali upravo sam prolazio kroz 10-K, i gledam obelodanjivanja bilansa stanja. A 2020. iznosio je do 78% vašeg bruto AR-a. A prethodnih godina, uglavnom je pratio raspon od 74%, 75%. Šta dovodi do povećanja tog bilansnog iznosa? Mislim, čini se da implicira veće rezerve, ali nisam siguran da li je ovo optika zbog prodaje. Pa možete li nam možda pomoći da razumemo šta se tamo dešava?

C. Marc Richards - Izvršni potpredsednik, generalni savetnik i sekretar

Promena u miksu platiša direktno utiče na naš dodatak.

Benjamin Whitman Mayo - UBS investiciona banka -- analitičar

Ali niste videli -- mešavina platiša nije stvarno uticala na vaša -- prethodna tri kvartala. Dakle, sve je bilo - samo uticaj četvrtog kvartala je ono što je povećalo rezervu za bilansne rezerve?

C. Marc Richards - Izvršni potpredsednik, generalni savetnik i sekretar

Uglavnom. Uglavnom je tako.

Benjamin Whitman Mayo - UBS investiciona banka -- analitičar

Добро. Šta vi -- koja je rezerva za komercijalne u odnosu na Medicaid?

C. Marc Richards - Izvršni potpredsednik, generalni savetnik i sekretar

Nemam to pri ruci. Mi smo skloni da to posmatramo u celini, ali...

Benjamin Whitman Mayo - UBS investiciona banka -- analitičar

Добро. У реду. Moje drugo pitanje, vi ste pre nekog vremena podneli osam-K navodeći da ne planirate da rebrendirate organizaciju nazad u pedijatriju. I pretpostavljam da je to samo pitanje vremena, prioriteti su se promenili. Usred smo pandemije, verovatno nije najbolja ideja trenutno. Skupo je, bla, bla, bla. Ali Mark, samo sam hteo da čuješ malo više o toj odluci? I da li planirate da to preispitate ubuduće? I koliko je važno tokom sledećeg, nazovite to, srednjeg termina da se vrati na to ime, ako uopšte bude?

Mark S. Ordan - Главни извршни директор

Pa, jedan od razloga zašto ste označili je novac, a to je novac, upravo smo rekli da ćemo potrošiti nekoliko stotina hiljada dolara da promenimo ime. Dakle, mi smo jeftini i pokušavamo da upravljamo našim troškovima. I iako zvuči kul promeniti ime, nismo videli razlog. Imena Pediatrix i Obstetrix su u vlasništvu kompanije i kompanija ih široko koristi. I u mnogim našim NICU i ambulantnim praksama, ta imena su veoma istaknuta da možemo da koristimo ta imena iu našoj oblasti hitne pedijatrijske nege. Tako da jednostavno nismo videli razlog da potrošimo nekoliko stotina hiljada dolara da promenimo ime kompanije kada imamo ova druga imena koja su živa i zdrava. Dakle, to je zaista bilo vođeno time, jer ćemo zaista potrošiti vreme i novac na prepravljanje logotipa i stvari. To je samo izgledalo kao bacanje novca. To ni na koji način ne oduzima našem -- fokusu koji smo opisali, ni malo. Dakle, to je odgovor. Ali nadam se da ćete uzeti od toga, da svake godine gledamo na trošak koji ne pomaže našim pacijentima i da ga eliminišemo. Pre neki dan sam primetio da je nekoliko naših svetala ugašeno u našoj konferencijskoj sali, i nadam se da je to neko gasio svetlo kako bi smanjio našu potrošnju. Ali mi smo kao da ću pričati o tome. I nadam se da ćemo se, kada COVID prođe i stvari budu bolje, osećati više crvenilo. I dalje smo jeftini kao što sam upravo opisao.

Benjamin Whitman Mayo - UBS investiciona banka -- analitičar

Добро. Хвала момци.

Operater

Sledeće mi'

Matthew Richard Borsch - BMO Capital - analitičar

Da, dobro jutro. Pitam se samo, da li očekujete da ako se COVID nestane, recimo, prilično brzo ovde, da ćete dostići stopu od 270 miliona dolara u 2022.? I pretpostavljam da je možda moje drugo pitanje ovde, možete li nam pomoći da malo razmislimo - znam da ste komentarisali ovo ranije, ali o tome - kako treba da razmišljamo o stopi rasta dok se radujemo 2022. и шире? I koliko ćete privremenih stvari još raditi? Ili ćete u tom trenutku biti samo ravni i krenuti napred? ići ćete kod Matta Borsha iz BMO Capital Markets. Изволите.

Mark S. Ordan - Главни извршни директор

Pa, vidi, mi ne znamo kada će se COVID završiti, a ne znamo ni vi. Da, nadamo se. Sa interesovanjem smo šetali sa predsednikom koji je rekao da će ljudi biti vakcinisani do jula. Pa mi kažemo, vau, ljudi su vakcinisani do jula. I ovaj nagomilani zahtev od povlačenja i ljudi zaista žele da planiraju svoje porodice, a nisu postali mlađi tokom pandemije. Pa mi kažemo, hej, to bi zaista moglo da se vrati veoma brzo. Tako da bismo voleli da mislimo da ćemo do kraja godine biti u poziciji da kažemo, vau, iza nas je, a četvrti kvartal je fantastičan jer se obim vraća. Kao što sam ranije rekao, pretpostavljamo da kada se obim ponovo poveća, da bi promena mešavine platiša mogla da dovede do toga, ali nemamo trend na koji bismo mogli da gledamo pošto su ovo sve nepoznate vode. Dakle, da, nadamo se da ćemo ući u 2022. u svetu posle COVID-a da u Q3 i Q4 vidimo porast i imamo grafikone koji imaju sve moguće krive, uključujući i onu koju sam upravo opisao, jednostavno ne možemo da kažemo ti koji će biti stvarnost. To nije zaštita zasnovana na našim operacijama ili na osnovu našeg tima ili na bilo čemu drugom. Ovo je čisto ono što je spoljašnje što bi moglo da utiče na nas. Nismo sekli ništa tamo gde mislimo da bi nas to na bilo koji način moglo odvratiti od rasta. Samo čekamo da se užasan oblak podigne pa se to i desi. Dakle, da, ako bih imao pretpostavku bez davanja smernica, rekao bih, pa, mislimo da će do 2022. godine, 2022. godine, to biti potpuno nova slika. I molimo se da je to tačno za MEDNAX i za našu zemlju i svet. Ali -- ali ne mogu biti konkretniji od toga. Mi smo optimisti i spremni smo.

Matthew Richard Borsch - BMO Capital - analitičar

Наравно. Naravno, razumem. Pretpostavljam da je moje drugo pitanje tada bilo samo kako da razmišljam o stopi rasta, opet, pod optimističkom pretpostavkom, a ne očekujem da znate niti ja sa ovim svevremenim pravom. Ali ako idemo u 2022. kao neku čistu godinu, kako razmišljamo o stopi rasta, ne nužno tu godinu, već neku vrstu višegodišnje od te tačke?

Mark S. Ordan - Главни извршни директор

Да. Žao mi je, tako dugo sam odgovarao na vaš prvi deo pitanja, a zaboravio sam na drugi deo pitanja. Drugi deo pitanja je, moje mišljenje se nije promenilo u poslednjih nekoliko kvartala da mislim da možemo da postignemo srednje jednocifrenu stopu rasta u našoj kompaniji. To se može ubrzati zbog nekih stvari o kojima smo pričali, ali mislimo da je to pouzdana oblast za koju možemo da se borimo. Razgovarali smo o stvarima kao što su hitna pedijatrijska nega i druge stvari, a ja govorim o prihodima, očigledno. Kada razmišljamo o urgentnoj pedijatrijskoj nezi i efektu na to, to bi moglo imati stvarno pozitivan efekat na to, ali je rano za predviđanje. Ali ja bih... da, gledao sam na kompaniju kao na kompaniju koja je specijalista i lider u svojoj oblasti u apsolutno neophodnoj oblasti medicine. I mislim da smo mi atraktivna kompanija za bolnice i za ordinacije. Tako da mislimo da se ta stopa rasta može nastaviti i da je barem održiva. I treće, mislim da smo mi kompanija koja veoma pažljivo upravlja svojim finansijama i koja uživa jak bilans stanja i snažan novčani tok. Dakle, kada sve to spojite, imamo veliku fleksibilnost u budućnosti. Imamo snagu, imamo rast i imamo osnovnu delatnost.

Matthew Richard Borsch - BMO Capital - analitičar

Схватио сам. Ок хвала.

Operater

A sledeće, možemo ići na liniju Brajana Tankviluta sa Džefrijem. Изволите.

Brian Gil Tanquilut - Jefferies -- Analitičar

Хеј добро јутро. Pretpostavljam na moje prvo pitanje, upravo o nabavci u urgentnom pedijatrijskom prostoru. Da li vam smeta da nam samo objasnite kako izgleda taj model. Dakle, kada kupite ove prakse, da li oni poseduju ili upravljaju kutijom? Da li je to specijalizovana pedijatrijska hitna jedinica? I da li treba očekivati ​​više ovih? I kakve margine gledamo u ovom prostoru s obzirom na to da je to očigledno drugačija linija poslovanja od onoga na šta ste navikli.

Mark S. Ordan - Главни извршни директор

Pa, samo, pre svega, najavili smo da kupujemo NightLight. Nije naš plan da izađemo i kupimo mnogo kompanija. Mogli bismo da kupimo male kompanije ili jednostavno da se razvijamo organski zakupom prostora i rastući na taj način, što je u velikoj meri deo onoga što sam radio u svojoj prošlosti, i nadam se, prsten. Za razliku od Meka, ja ne mogu da donesem medicinsko znanje, pa moram nešto da donesem na sto. Ali mislimo da na svakom od naših tržišta i na naših 20 najboljih tržišta postoji ogromna potreba za nečim ovakvim, a to je nešto što mnoge tipične kompanije za hitnu negu zaista ne mogu da pruže jer su njihove usluge inherentno veoma ograničene. Ono što nas je privuklo NightLight-u nije bilo samo da smo u mogućnosti da steknemo kompaniju sa osam jedinica u Hjustonu, Teksas, već da steknemo njihovo znanje i da sa ponosom poželimo dobrodošlicu Zawadi Bryantu i dr. Gentlesu u MEDNAX da nam pomognu da razmislimo o tome kako ćemo uradite ovo ubuduće. I dok je – možete – ispravno reći da je drugačije od onoga što smo radili u prošlosti, mislimo da se savršeno uklapa u ono što smo uradili jer imamo ogromnu koncentraciju pedijatara na svakom od ovih tržišta. Imamo ogroman odnos sa našim bolničkim partnerima na ovim tržištima. Tako da mislimo da je to samo prirodno proširenje da možemo učiniti više za vrstu pacijenata kojima služimo. Takođe smo jedinstveni jer se bavimo najtežim mogućim slučajevima. I mislim da je barem intuitivno da želite da odete kod nekoga ko može da vam pomogne oko nečeg manjeg, znajući da može biti tu za vas bez obzira šta je u pitanju. A druge kompanije jednostavno nemaju tu rezervnu kopiju. Mogu vam reći da pozovete hitnu, mi smo drugačiji. Tu klupu imamo na svakom našem tržištu. Dakle, mi to ne vidimo kao diverziju ili nešto drugačije. Ono što nam je nedostajalo u prošlosti su odnosi sa majkama i porodicama. I mi mislimo da je to prirodna stvar da se MEDNAX sada razvija. Da kažem da ako možemo da se brinemo o vama, zar ne bi trebalo da imamo takav odnos sa vama, za vas, vašu decu, ne samo za dete koje je tek rođeno u našem NICU, za vašu drugu decu koja idu napred. A pošto imamo tako blizak radni odnos sa našim bolnicama, mislimo da se to odlično uklapa i nešto što će i oni ceniti.

Brian Gil Tanquilut - Jefferies -- Analitičar

Ценим то. I onda pretpostavljam da moje sledeće pitanje, gledajući na disparitet između trenda rađanja i iste prodavnice NICU-a koju ste prijavili, mislim, da li postoji nešto što ste videli što bi objasnilo zašto je NICU nešto gore? Mislim, da li je ovo samo niža stopa korišćenja NICU? Ili takođe, kao što mislite da telemedicina B2B telemedicina ide u manje bolnice u manjim okruzima ili manjim gradovima? Da li to utiče na prijem u NICU u većim gradovima?

Charles W. Lynch - Viši potpredsednik za finansije, strategiju i IR

Hej Brajane, Čarli je. Mislim, ono što ću reći je to i okrenuću to i Meku. Ali naše zapažanje do 2020. bilo je da je počevši od drugog kvartala godine stopa prijema u NICU postala faktor suprotnosti. I kao što mislim da znate, stopa prijema u NICU kao procenat ukupnog broja rođenih je uglavnom stabilna. I u stvari, imao je veoma postepeni porast bukvalno u poslednjih nekoliko decenija. Dakle, to je bilo odstupanje od trenda. I videli smo to u drugoj četvrtini, manje u trećoj. I opet, u četvrtom tromesečju, teško je ukazati na šta bi to moglo da se odrazi, ali skoro da ste podrazumevali da je to neka vrsta praktičnog ishoda pandemije. I to, ne nešto što bismo očekivali da se nastavi, već da se vrati u trend. I Mek, ako imaš još nešto o tome.

Roger M. Hinson - Predsednik medicinske grupe pedijatrisa i akušera

Sa tim bih se u potpunosti složio. Dve stvari koje biste pogledali bi bila mešavina gestacijskih godina koju vidite da predstavljate NICU, mi to ne vidimo, ali bilo kakvu značajnu promenu u tome. I drugo, ako postoji nešto unutar pandemije što bi prilagodilo bebu pred vama, što bi možda zahtevalo prijem u NICU. A ni ti standardi prijema se nisu promenili. I opet, mislim da smo videli zanemarljivu razmenu kreveta za intenzivnu negu i sa vašim pitanjima, telezdravstvo, telezdravstvo u NICU nam pomaže da bolje upravljamo i ocrtavamo bebu i oči uprte u bebu kako bismo mogli da donosimo odluke kako bismo pomogli lokalnoj nezi timu, ali to nema smisla i sigurno nemamo nikakve dokaze koji su smisleno menjali transfere u naše jedinice.

Brian Gil Tanquilut - Jefferies -- Analitičar

Схватио сам. I onda poslednje pitanje za mene. Dok razmišljate o svom poslu između majke i fetusa, očigledno, to vam daje malo sočiva za budući prijem u NICU. Kako to sada izgleda?

C. Marc Richards - Izvršni potpredsednik, generalni savetnik i sekretar

Prolazi i treći i četvrti kvartal na bazi iste prodavnice. Naše MFM količine nisu bile tako daleko, ali prilično blizu toga na godišnjem nivou. I u januaru smo malo pozitivni. Tako je bilo, bilo je nešto što smo spomenuli u Q3 pozivu da je teško povući pravu liniju između naših MFM obima pacijenata i bilo trendova rađanja ili obima NICU jer nemamo savršeno geografsko preklapanje, postoji niz drugih komplikovanih faktora, ali se činilo da je u to vreme eliminisao jedan kontraindikator. Tako da je baza zapremine bila prilično stabilna. I kao što sam rekao, barem u jednom trenutku, gledanje na januar bio je pozitivan u odnosu na prethodnu godinu.

Brian Gil Tanquilut - Jefferies -- Analitičar

Sjajno. Хвала вам момци.

Operater

Trenutno nema više pitanja u redu.

Mark S. Ordan - Главни извршни директор

Сјајно. Pa, operater, hvala. Hvala svima. Radujemo se što ćemo razgovarati sa vama u svetu nakon COVID-a i obaveštavati vas. [Završne reči operatera]

Trajanje: 70 minuta

Pozovite učesnike:

Charles W. Lynch - Viši potpredsednik za finansije, strategiju i IR

Mark S. Ordan - Главни извршни директор

C. Marc Richards - Izvršni potpredsednik, generalni savetnik i sekretar

Roger M. Hinson - Predsednik medicinske grupe pedijatrisa i akušera

Robert Don Moon - Credit Suisse - analitičar

Ralph Jacob - Citigroup Inc. -- Analitičar

Kevin Mark Fišbek - Bank of America Securities -- analitičar

Filip Čikering - Analitičar Dojče banke

Nicholas Charles Spiekhout - William Blair & Company -- analitičar

Benjamin Whitman Mayo - UBS investiciona banka -- analitičar

Matthew Richard Borsch - BMO Capital - analitičar

Brian Gil Tanquilut - Jefferies -- Analitičar

Više MD analiza

Sve zarade pozivaju na transkripte

AlphaStreet Logo^